Bujinkan Kuki Taisho Dojo

Bujinkan Kuki Taisho Dojo header

NINJUTSU

HOLD TIL VOKSEN

Voksne kan træner på holdene Basis, Våben (Buki) og Tema. Alle træninger kan indeholde både nærkampsteknikker og våbenteknikker, med forskellige fokus og kompleksistets-niveauer. Desuden har alle vores underviser sine særlige måde at undervise, så er det en god idé at deltage i forskellige træninger.

BASIS
Her træner vi basale teknikker for fald, spring og undvigelser samt to sæt af basiskampteknikker indeholdende kampstillinger, slag- og sparke-teknikker, låse og kast. Det er også her eleverne begynder at få forståelse for hvordan man positionerer sig og kontrollerer afstand. Basis er hele grundlaget for Bujinkan, hvad enten man er begynder eller har trænet i mange år. I Basis bliver du også introduceret til Bujinkans: historie og traditioner. Basis er alt det du skal kunne for en dag at blive bærer af det sorte bælte 1. dan.
Tilmeld

I BASIS

TRÆNER VI

 • Grundteknik, rullefald, undgivelser, slag, spark, kast, låse, stranguleringer

  Kihon happo, Soshin go kei gogyo no kata & ukemi

 • Selvforsvar og principper for rigtig kamp

  Bujinkan shiken gata

 • Motorik og fleksibilitet

  Junan Taiso & Ryu Tai Undo

 • Metoder til at beskytte og hele krop, sind og ånd

  Hichi Buku Goshin Jutsu Amatsu Tatara

 • Basale åndedrætsmetoder

  Shin Kokyo Sanden

 • Principper for lydløs bevægelse

  Shinobi iri

BUKI
Her træner vi en bred vifte af teknikker med mange forskellige våben, som sværd, stave, knive, spyd og kastevåben. Under træningen benytter vi sikre træningsvåben. Hovedfokusset for våbenteknikkerne skifter i henhold til årets tema.
Tilmeld

I BUKI-JUTSU

TRÆNER VI

 • Sværd

  Ken, tachi, katana & Ninja-to, naginata, nagamaki

 • Stav

  Rokushaku bo, hanbo & jo

 • Kniv og daggert

  Tanto

 • Spyd

  Yari

 • Kastevåben

  Shuriken

 • Kæde- og rebvåben

  Kyoketsu shoge, kusari fundo & kusari gama & reb

 • Øvrige specialvåben

  Kunai & jutte

TEMA
Tema-træningerne tager udgangspunkt i teknikker, der falder inden for det givne årstema. Årets tema træningen, fastsættes årligt af Michael Schjerling. Det kan være en af vores kamptraditioner, et specielt våben eller princip, som vi fordyber os i hele året igennem.
Tilmeld

I TEMA

TRÆNER VI

 • Advanceret teknik

  med udgangspunkt i årets tema

NINJUTSU

HOLD TIL BØRN & UNGE

Vi kører børneholdene Ninja Rollinger (4-6 år), Ninja Kids (7-10 år) og ungeholdene Ninja Warriors (11-15 år) og Young Shinobi (15-19 år).

På Rollinger og Kids-holdene lærer børnene rigtige ninja-teknikker såvel som teknikker fra de traditionelle japanske kampmetoder på en sjov, sikker og børnevenlig måde.

Ungeholdene udspringer af ønsket om at give unge nogle enestående livsfærdigheder og værdier, en god fysik samt ægte kampkunstegenskaber gennem traditionelle og sikre metoder.

UNDERVISERE

Erlend er familiefar med tre børn. Til daglig arbejder han på en skole for børn, med særlige behov.

Stefano har to børn og arbejder til daglig med design. Han har trænet kampkunst siden 2005 og er i Japan årligt på træningsophold.

Rasmus er familiefar med 1 barn og har trænet i dojo’en i mange år.

Bastian er en af vores yngre medlemmer, der træner vores Ninja Kids og Ninja Warriors.

NINJA ROLLINGER
Til træningen lærer børnene en masse seje Bunjinkan ninja-tricks så som at undvige kastestjerner, springe, forcere forhindringer, og lave rullefald over og under ting. Holdet sigter mod at udvikle børnenes motorik og bevægelighed samt give dem en god fysik og øge mobilitet og smidighed. Alt sammen på en sikker, sjov og børnevenlig måde vha. traditionelle japanske metoder blandet med sund legesyge.
Tilmeld

NINJA ROLLINGER 4-6 ÅR TRÆNING

INDEHOLDER

 • Ninja-træningen på Ninja Rollinger indeholder:

  Ninja-agility-træning: Spring, faldteknik og rullefald.
  Ninja-gang- og løbeteknikker.
  Ninja-klatre- og kravleteknikker
  Ninja-opmærksomhedsøvelser
  Ninja-lege og -historier.
  Ninjutsu filosofi.
  Japansk sprog.

 • Fysik

  Din barn lærer en masse seje ninja-tricks som at undvige kastestjerner, springe, forcere forhindringer, rullefald over og under ting.
  Dit barn bliver stærkere og mere smidig tog får bedre motorik og kontrol over sin krop.

 • Sind

  Din barn får bedre selvtillid og højere selvværd. Dit barn får træning i fokus og koncentration.

 • Social

  Din barn får trænet sin gavmildhed og hjælpsomhed overfor andr, samtidig med at få nye gode venner.

 • Ninja Rollinger på facebook

NINJA KIDS
På holdet lærer dit barn ægte ninja-teknikker som at springe over og under forhindringer, forsvinde i rullefald og undvige kastestjerner. Holdet sigter mod at give børn nogle vedvarende livsfærdigheder og værdier, en god fysik samt nogle enestående kampkunstegenskaber. Alt sammen på en sikker, sjov og børnevenlig måde vha. traditionelle japanske metoder blandet med sund legesyge.
Tilmeld

NINJA KIDS 7-11 ÅR TRÆNING

INDEHOLDER

 • Ninja-træningen på Ninja Kids indeholder:

  Ninja-metoder til at blive fleksible, stærke, udholdende og spændstige.
  Ninja-agility-træning: Spring, faldteknikker og rullefald.
  Ninjutsu selvforsvarsteknikker.
  Ninja-gang- og løbeteknikker.
  Ninja-klatre- og kravleteknikker
  Ninja-opmærksomhedsøvelser.
  Ninja-lege og -historier.
  Ninjutsu filosofi.
  Japansk sprog.

 • Fysik

  Du får bedre motorik og kontrol over din krop.
  Du bliver stærkere, mere mobil, spændstig og smidig.
  Du bliver bedre til at undgå skader og ulykker.

 • Sind

  Du får bedre selvkontrol.
  Du bliver bedre til at træffe hurtige beslutninger.
  Du får mere selvtillid og højere selvværd.
  Du får trænet dit fokus og din koncentration.

 • Social

  Du får nye gode venner.
  Din evne til at samarbejde med andre bliver bedre.
  Du får trænet din gavmildhed og hjælpsomhed overfor andre.

 • Ninja Kids på facebook

NINJA WARRIORS
Holdet for de unge tweens og teenagere indeholder flere udfordrende og stimulerende aspekter af ninja-træningen. Her lærer eleverne en omfattende mængde autentiske ninja-metoder og teknikker til at bevæge og forsvare sig effektivt. I træningen lægges også vægt på det mentale aspekt af selvforsvar – herunder at det bedste selvforsvar er at undgå kamp i første omgang eller at slippe væk hurtigst muligt. Skulle det komme til kamp trænes eleverne i en række af de basale kampteknikker, der ligger til grund for den træning, der videreføres på voksenholdene, herunder basal våbentræning med træningssværd, -knive og -kastevåben.
Tilmeld

NINJA WARRIORS 12-15 ÅR TRÆNING

INDEHOLDER

 • Teknik

  Ninja-agility-træning: Spring, faldteknik og rullefald.
  Ninja-gang- og løbeteknikker.
  Ninja-opmærksomhedsøvelser
  Ninjutsu filosofi.
  Japansk sprog.

  Basis nærkamp og våbentræning:
  Du begynder at få erfaring med basisteknikkerne (Kihon Happo) og med nogle af de traditionelle japanske våben som forberedelse til voksenholdene.

 • Fysik

  Du bliver stærkere, mere mobil, spændstig og smidig.
  Du træner effektive responsmekanismer for slag, spark, kast og låse
  Du lærer at bruge distance og bevægelse som en del af din kampteknik
  Du får bedre motorik og kontrol over din krop.

 • Sind

  Du får mere selvtillid og højere selvværd.
  Din evne til at fokussere og din koncentration bliver bedre.
  Du får bedre selvkontrol.
  Du bliver bedre til at træffe hurtige beslutninger.
  Du bliver gladere og mere rolig

 • Social

  Du får nye gode venner
  Din evne til at samarbejde med andre bliver bedre.
  Du får trænet din gavmildhed og hjælpsomhed overfor andre.
  Du bliver bedre til at undgå konflikter og ubehagelige situationer.

 • Ninja Warriors på facebook

YOUNG SHINOBI
Holdet indeholder alle aspekter af Bujinkan-træning, men trænes på et niveau, tilpasset unge elever som forberedelse til voksenholdene. De traditionelle teknikker og principper sættes ind i en moderne kontekst, så de gamle traditioner gøres relaterbare. Eleverne vil lære at mestre bevægelsesmønstre, opmærksomhed, afstand og timing for at kunne kontrollere enhver situation. Dette trænes sammen med grundlæggende våbenteknik med stave, sværd, reb og kastevåben. Det mentale aspekt af Bujinkan fylder også i træningen, der handler om både at have den nødvendige teknik, fysisk og mentalitet til at forsvare sig selv effektivt. Det bedste selvforsvar er helt at undgå kamp i første omgang, hvorfor tålmodighed gavmildhed og etik er lige så centrale færdigheder i Bujinkan som slag og spark.
Tilmeld

YOUNG SHINOBI 15-19 ÅR TRÆNING

INDEHOLDER

 • Bujinkan-metoder til at træne fleksibilitet, styrke og udholdenhed

  Junan Taiso

 • Ninja-agility-træning: Spring, faldtræning, rullefald og tumbling

  Taihenjutsu

 • Effektive grundstillingerstillinger der bruges i selvforsvar og nærkamp.

  Kamae

 • De 5 grundlæggende bevægemønstre: Teknikker gjort med hænder og arme; Kroppens bevægelser & Benarbejde.

  Sanshin no kata: Te sabaki, Tai sabaki & Ashi sabaki

 • De 8 basis teknikker som indeholder slag, spark, kast og led-låse

  Kihon Happo no Kata

 • Grundlæggende teknikker med stav

  Hanbo jutsu no Kihon

 • Grundlæggende sværdteknikker

  Ken jutsu no Kihon

 • Slag og Spark

  Daken Taijutsu

 • Klatre- og kravleteknikker

 • Opmærksomhedsøvelser.

 • Ninjutsu filosofi.

 • Fysik

  Du bliver stærkere, mere mobil, spændstig og smidig.
  Du lærer effektive responsmekanismer for slag, spark, kast
  Du lærer at bruge distance og bevægelse som en del af din kampteknik
  Du får bedre motorik og kontrol over din krop.

 • Sind

  Du får bedre selvkontrol.
  Du får mere selvtillid og højere selvværd.
  Din evne til fokus og koncentration bliver bedre.
  Du bliver bedre til at træffe hurtige beslutninger. Du bliver gladere og mere rolig.

 • Social

  Du bliver bedre til at undgå konflikter og ubehagelige situationer
  Du udvikler naturlige lederevner
  Din evne til at samarbejde med andre bliver bedre
  Du får trænet din gavmildhed og hjælpsomhed overfor andre
  Du får nye gode venner

 • Young Shinobi & voksen på facebook

UNDERVISERE

Dai-shihan Michael Kofoed
15. dan (Ju Dan Ku) Dojo-cho
Dai-shihan Michael Schjerling
15. dan (Ju Dan Ku) Dojo-cho
Dai-shihan Philipp Pihl
15. dan (Ju Dan Ku)
SHIHAN LARS TERMANSEN
15. dan (JU DAN KU)
Shihan Stefano Caruso
13. dan (Ju Dan KA)
SHIHAN Brian Lassen
12. dan (JU DAN SUI)
SHIHAN Torben Haagen Kikkert
11. dan (JU DAN CHI)
SHIHAN Joakim Kromann Rasmussen
10. dan (JU DAN)
SHIHAN Anders Hedelin
10. dan (JU DAN)
Casper Nielsen
8. dan
Mikkel Blomsterberg
9. dan
Erlend S. Rødland
5. dan
Steven Alexander Borgwardt
2. dan

TRÆN MED OS

BEGYND TIL BUJINKAN