Indmeldelse priser og medlemskab

Sådan bliver du medlem

Du bliver medlem ved at overføre 350,- DKK til dojoens konto (Kontonummer: 1551 0003496430)

(HUSK at skrive dit navn på overførslen).

Når du har meldt dig ind skal du sørge for at betale kontingent rettidigt.

Derudover skal du sende en mail til bujin@bujin.dk og oplyse din fødselsdato og år, adresse, email og telefonnummer.

Kontingentmuligheder

Der er følgende kontingentmuligheder

  • Månedskontingent: 350,-/måned, som betales forud på dojo’ens konto.
  • Årskontingent: 3.600,- forudbetalt for et år ad gangen (svarer til 300,-/måned)
  • ½-årskontingent: 1.900,- forudbetalt for et halvt år ad gangen
  • Studerende: Studerende på en videregående SU-godkendt uddannelse kan betale månedsvis. Dette koster 250,-. En kopi af studiekortet skal indsendes i kopi til bujin@bujin.dk.

Betaling

Kontingentet sættes ind på Bujinkan Østerbro Dojo’s bankkonto i Danske Bank (kontoens navn er ikke ændret til Kuki Taisho Dojo). Dette gøres månedsvis forud, senest sidste hverdag i måneden før den måned du betaler for. Husk at skrive navn på indbetalingen. Fx. “Anders Andersen”.

Automatisk bankoverførsel gør alle glade

Vi anbefaler ALLE vores elever at sætte netbank til at lave en automatisk bankoverførsel på kontingentet ultimo hver måned, så man undgår rykkere. En rykker koster 50,-

Dojoens kontonummer: 1551 0003496430

Bero

Medlemsskab kan stilles i bero maksimum en gang årligt for en periode på minimum 4 sammenhængende måneder. Dette skal meddeles på forhånd på dojoens mail bujin@bujin.dk med angivelse af hvilke måneder man ønsker dette.

Prøvetimer er gratis!!!

Udmeldelse

Dette skal ske skriftligt til vores e-mail bujin@bujin.dk

Medlemsskab af Honbu Dojo

For at kunne træne i Bujinkan Denmark Kuki Taisho Dojo skal man hhave et gyldigt medlemskort, som fornyes en gang årligt. Dette koster 150 kroner og gælder for det følgende år. Det betales en gang om til Dojo’ens konto senest 1. september hvert år.